Стратегія розвитку позашкільної освіти

Стратегія розвитку позашкільної освіти / за ред. проф. О.В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2018. – 96 с.

ISBN 978-966-8449-64-2

Стратегія розвитку позашкільної освіти підготовлена Міжнародною асоціацією позашкільної освіти із залученням представників органів законодавчої і виконавчої влади, працівників органів управлінь світою, закладів освіти, вчених, громадськості України та інших держав.
Документ є підсумком ситуаційного аналізу і представляє стратегію розвитку позашкільної освіти України. У документі подана загальна характеристика позашкільної освіти України, її концептуальні основи та стратегічні вектори розвитку, SWOT-аналіз і дорожня карта.
Видання розраховане на державних службовців, науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів позашкільної і вищої освіти, громадськість та інших фахівців, які займаються питаннями позашкільної освіти.