Науково-методична діяльність

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

«Сьогодні важливо бути присутнім, актуальним
і додавати цінність»

Нік Бесбіс

 

Зважаючи на те, що позашкільна освіта є безперервним освітнім процесом, метою якого є забезпечення кожній дитині умови для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку; формування готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток особистості – педагогічний колектив позашкільного закладу освіти повинен постійно підвищувати власний рівень кваліфікації, у тому числі й через наукове зростання. З метою активізації науково-методичної діяльності педагогів закладу позашкільної освіти Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості плідно співпрацює з закладами вищої освіти та науковими установами.

Відповідно до Стратегії та Комплексної програми Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, зокрема програм «Регіон», «Інновація», «Партнери» тощо, педагогічний колектив нашого закладу освіти реалізує концепцію партнерських відносин з наступними установами й організаціями, задля втілення спільних цілей та завдань:

 • Міжнародна асоціація позашкільної освіти;
 • Інститут проблем виховання Національної академія педагогічних наук України;
 • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
 • Київський міжнародний університет;
 • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
 • Центральноукраїнський Національний технічний університет;
 • Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
 • Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв.

Науково-методична діяльність педагогів Кіровоградського обласного ЦДЮТ спрямована на вирішення державної політики у сфері виховання дітей та учнівської молоді, а саме:

 • упровадження інноваційних виховних технологій (Арт-лабораторія «Життєвих завдань»);
 • забезпечення наукового та програмно-методичного супроводу діяльності Кіровоградського обласного ЦДЮТ;
 • реалізація наукової теми «Науково-методичні засади адаптації змісту позашкільної освіти в умовах повоєнного відновлення країни»;
 • впровадження засад дуальної освіти у контексті експерименту «Дуальне навчання в професійній підготовці педагогічних працівників позашкільної освіти» тощо.

Найважливіший крок – крок за межі звичного!