Інтернет-конференція

Вчимо та навчаємося толерантності

Ольга Кореняк,

Таїсія Панасюк

(м. Світловодськ)

Вчимо та навчаємося толерантності

                                                               

 A tolerant world is a harmonious world!

                                                                 Толерантний світ - це гармонійний світ

Поняття «толерантність»  у перекладі з латинської мови означає рівність різноманіття,  відмову від домінування та насильства над іншими, повага і розуміння багатоманітності навколишнього світу багатогранності людської особистості. У різних народів поняття "толерантність" має різні смислові відтінки і акценти. В українській мові з близьким значенням - "толерантність" і "терпимість". В англійській толерантність - це "готовність і здатність без протесту сприймати особистість", у французькій - "повага до свободи іншого, його способу мислення, поведінки, політичних і релігійних поглядів", в китайській - "великодушність щодо інших", в арабській - "прощення, поблажливість, м'якість, співчуття, терпіння, прихильність до інших ".

У Декларації  принципів толерантності, яку підписали 185 держав - членів ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року в Парижі у статті 1.1 толерантність трактується як «повага, прийняття і розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті, переконань. Толерантність – це гармонія в різноманітті .... ». [4]

Толерантність як соціальна цінність явище відносно нове, в певній мірі суперечливе та не до кінця сформоване. Однак  сучасне суспільство з його глобалізацією, мультикультурою та плюралізмом вимагає саме толерантного сприйняття навколишньої дійсності для забезпечення політичного етнічного, релігійного  взаєморозуміння його членів. На формування толерантності впливає багато факторів. Це і навколишнє середовище і традиції, освіта, мистецтво та література, засоби масової інформації, спосіб життя людини, нарешті її індивідуальні особливості.

Проблемою формування толерантності, як моральної якості молоді ми займаємося протягом багатьох років. У нас  є певні напрацювання, досвід.

Наші вихованці - переважно студенти Світловодського політехнічного коледжу. Студентський вік не простий. Це період юності та початку зрілості, коли відбувається становлення людини, формуються її особистісні риси, моральний розвиток, посилюються свідомі мотиви поведінки, удосконалюється цілеспрямованість, самостійність, наполегливість, ініціатива, вміння володіти собою.

Мета статті поділитися практичними напрацюваннями  щодо шляхів, форм та методів, які можна використати виховуючи  толерантну особистість Безумовно навчити толерантності формально неможливо. Для цього необхідні і багаж знань, і відкритість спілкування, і свобода думки, совісті, і активна громадянська позиція, і вміння слухати, чути та аргументовано переконувати.   Будучи викладачами соціально-гуманітарних дисциплін ми завжди робили акцент на цьому у своїй роботі зі студентами. Ці принципи ми поклали і в основу позаурочної гурткової діяльності європейського клубу «Толерантність» та «Молодіжного парламенту» .

Формами нашої  роботи в гуртках стали проведення дебатних турнірів, європейських баталій, діяльність громадсько-політичного пабу, кіноклубу, літературного кафе, «english tea». Чим цікаві такі форми роботи щодо формування толерантності. По - перше це можливість неформального спілкування з однолітками, обміну думками та точками зору, самовираження та самовиявлення особистості. По друге формується вміння лаконічно презентувати свої думки, адаптуватись до умов, які швидко змінюються. По третє дають навики дискутування, поваги до опонента, переконання у власній правоті, вміння наводити аргументи,  слухати інших, рефлексувати,  породжують почуття соціальної відповідальності.

Дебати проводимо в британському форматі. Мета дебатних турнірів - підвищення свідомості та громадської активності молоді,  розвиток потенціалу та творчих здібностей, вміння толерантно відстоювати свою думку. Теми дебатів студенти обирають самостійно, такі які є актуальними   і стосуються всіх сфер суспільного життя.

Цікавою формою роботи є проект європейських баталій. Гра сприяє  вивченню фольклорних, культурних, історичних традицій нашого народу та народів інших  країн Європи.

В ході нашої діяльності виникла ще одна цікава форма роботи – «Громадсько-політичний паб». Дана форма орієнтована на зустрічі з громадськими, політичними та державними  діячами, знайомство та співпрацю з органами місцевого самоврядування. Зокрема, екскурсії до Верховної Ради України дали можливість гуртківцям побувати на пленарному засіданні парламенту та безпосередньо спілкуватися з лідерами політичних партій за круглим столом.

Формуванню толерантності сприяє і кіноклуб. Перегляд та обговорення таких кінофільмів як « Цирк «Метелик»  режисера Джошуа Вайгеля з Ніком Вуйчичем, «Хайтарма» режисера Ахтема Сеїтаблаєва, «Філософи: Урок виживання» режисера Джона Хаддлса, «Товариство мертвих поетів»  (Пітер Вір) вчать замислитися  над проблемою сенсу життя, цінності кожної людини у Всесвіті, над непростим вибором між матеріальним і духовним, раціональним і чуттєвим.

Ще одна цікава форма роботи це діяльність літературного кафе, засідання якого, як правило, проходить в красивому місці, міській картинній галереї. Мета – розвиток інтересу до культури, виховання любові до читання, збагачення емоційного світу, підвищення престижу книги та долучення студентства до світових літературних надбань.

З цього року з ініціативи студентів виникла ще одна форма роботи « Клуб «english tea» На його  засіданнях гуртківці в невимушеній атмосфері, за чашкою чаю знайомляться з англомовними країнами та відточують майстерність спілкування англійською мовою, навчаючи вчаться.

Наша робота орієнтована на розвиток і підтримку ініціативності молоді, адже більшість із проектів це ідеї наших вихованців втілені в життя спільними зусиллями.

Співпраця в рамках проектів сприяє розвитку самоорганізації та самоуправління молоді, здобуттю знань, вмінь та практичних навичок щодо їх застосування в різних життєвих ситуаціях.  Зростає громадянська активність, компетентність, відповідальність молодих людей. Здобувається позитивний досвід участі у громадському житті суспільства, формується відношення до інститутів влади та політичної системи. Відбувається  засвоєння демократичних настанов та цінностей, ставлення до самого себе і до інших людей, як до громадян. А отже, поруч із людяністю, справедливістю, чесністю, відповідальністю виховується і толерантність, як одна із загальнолюдських цінностей і чеснот.

«Я не згоден з Вами, але віддам своє життя, захищаючи Ваше право висловити свою думку» - саме так зауважував найпослідовніший критик фанатизму та захисник толерантності Вольтер. Поважай себе, а поважаючи себе – поважай і інших. Відстоюй свою думку, а відстоюючи її  – поважай право мати іншу . На це звертаємо увагу своїх вихованців.

Список використаних джерел

  1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психологические проблемы высшей школы. М., 1994. Вып.2. 
  2. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х т.Т.4 / общ.ред. А. И. Даватура. М.: Мысль, 1983. 830 с. 
  3. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища. К., 2005. 228 с. 
  4. Декларация принципов толерантности. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 
  5. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психологические проблемы высшей школы. М., 1994. Вып.2.
  6. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х т.Т.4 / общ.ред. А. И. Даватура. М.: Мысль, 1983. 830 с.
  7. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища. К., 2005. 228 с.
  8. Декларация принципов толерантности. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503

Єфімова Лідія  Олексіївна. Керівник євроклубу " Меридіан"  Добронадіївської ЗШ І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради

Поділяю вашу думку про те, що формальне навчання чи виховання не дають результату.  Свого часу у школі діяв Кіноклуб, і це було живе та ефективне спілкування. Ось прочитала вашу публікацію і думаю можна скористатися знову цією ідеєю.  Дякую.

Москаленко Інна Миколаївна ( Керівник Євроклубу "Євроленд"), читаючи Вашу статтю я зрозуміла, що ви ,як педагог молодець! Дуже креативні заходи проводите для молоді. Скажіть будь ласка, які заходи ви проводили в цьому навчальному році?

Прикро, що автори статей не слідкують за коментарями і не дають відповідей  на запитання учасників конференції.
Будь ласка, активніше, колеги!


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.