Регіональна інтернет-конференція

Запровадження певних норм Конституції України в роботу органів учнівського самоврядування

Цитата

Наталія Дементьєва, координатор
парламенту дітей Петрівської ТГ

Життя кожного українця підпорядковане основному закону країни –
Конституції України. Не виключення і члени парламенту дітей Петрівської
територіальної громади. У пункті 1.5. Статуту парламенту дітей Петрівської
ТГ зазначається, що «Парламент керується у своїй діяльності Конституцією
України…».
Звичайно, норми життя громадян України, прописані в Конституції,
зазнають певних трансформацій з метою запровадження їх в діяльність
органів учнівського самоврядування, проте основний зміст, закладений в них,
залишається незмінним. Спробуємо проаналізувати деякі статті Конституції
України та їх запровадження в роботі органів учнівського самоврядування.
«Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю.» - Ціллю діяльності ОУС є формування в молодого покоління
українців загальнолюдських, громадянських, національних цінностей,
сприяння ціннісному ставленню до себе, до оточуючих, до свого здоров’я, до
навколишнього середовища тощо.
«Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.» - Структура ОУС також
передбачає певний поділ «влади», за виключенням судової. Так сесія
парламенту дітей – це законодавча гілка, а комісії за напрямами
діяльності – виконавча. У нашому парламенті дітей таких комісій 7:
партнерства; захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;
загальної та додаткової освіти; екології, спорту та здорового способу
життя; культури та дозвілля; інформації; роботи з дітьми молодшого та
середнього шкільного віку.
«Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.» -
Під час засідань парламенту дітей в першу чергу опрацьовується Конвенція
ООН про права дитини, організовуються зустрічі з представниками поліції,
налагоджується робота комісії з захисту прав дітей, метою якої є,
використовуючи різноманітні форми та методи, проводить постійну
просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей
Конвенції ООН про права дитини, Законів України та шляхів захисту цих
прав.

«Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.» - Уся
діяльність ПД, документація ведуться українською мовою.
«Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів
і національних меншин України.» - Одним з напрямів роботи ОУС є
краєзнавча діяльність: проведення досліджень історії, побуту, традицій
рідного краю, реалізація краєзнавчих проектів, розробка та проведення
екскурсійних маршрутів рідним краєм, проведення виховних заходів
зазначеного напряму.
«Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор
України, Державний Герб України і Державний Гімн України.» - парламент
дітей під час проведення сесій обов’язково використовує державну символіку
України, традиційним є виконання гімну. Також юні парламентарі
систематично долучаються до відзначення державних свят, зокрема на День
Прапора України представник парламенту дітей Петрівської ТГ входить до
складу групи, якій випадає честь піднімати прапор.
«Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей,
та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і
всебічний розвиток її особистості.» - Члени ОУС самостійно обирають
напрям роботи в парламенті дітей, враховуючи свої можливості, бажання та
потреби. Також вони залучаються до інших форм громадської діяльності, де
в повній мірі можуть виявити свої здібності на нахили.
«Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.» - Органи
учнівського самоврядування систематично долучаються до заходів з
відзначення Дня гідності, проводять просвітницькі заходи відповідної
тематики, повсякденну діяльність підпорядковують принципам гідності та
толерантності.
«Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.» - Саме в роботі ОУС учні
навчаються вільно висловлювати свої думки, аргументовано відстоювати
свою точку зору, чути своїх опонентів та знаходити компромісні рішення.
Цьому сприяють такі форми роботи: диспути, дискусії, дебати, ток-шоу,
конференції тощо.
«Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у

встановлений законом строк.» - Наші юні депутати на своєму рахунку мають
кілька звернень до районної, селищної ради, райдержадміністрації щодо
вирішення питань, які турбують молодь. Зокрема питання продажу
слабоалкогольних напоїв та енергетиків дітям, проблема безпритульних
тварин в селищі, створення спортивного простору на свіжому повітрі.
«Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності.» - Усі проекти, дослідження, творчі надбання,
організовані та реалізовані членами парламенту дітей, мають свої авторів та
висвітлюються у ЗМІ під їхнім авторством.
«Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу
та медичне страхування. Держава дбає про розвиток фізичної культури і
спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.» - Окремі пункти
змісту даної статті реалізується в ПД через діяльність комісії з питань
екології, спорту та здорового способу життя, метою якої є пропаганда серед
учнівської молоді здорового способу життя, занять спортом та фізкультурою,
відмова від шкідливих звичок, просвітницька робота щодо профілактики
СНІД, наркоманії, ковід та інших хвороб.
«Стаття 53. Кожен має право на освіту.» - Дана стаття є основою
функціонування комісії з питань загальної та додаткової освіти, яка ставить
перед собою такі завдання: підвищення ролі додаткових позапрограмових
знань, створення бази корисних інтернет-ресурсів, реклама вищих
навчальних закладів України тощо.
«Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.»
- Відома фраза «Незнання закону не звільняє від відповідальності» лежить в
основі ст.57. Наш парламент дітей проводить ряд заходів(тренінги, зустрічі,
круглі столи), на яких розглядаються як права дітей, так і їхні обов’язки, так
як останнім часом намітилася тенденція знання прав, а про обов’язки
намагаються не згадувати.
«Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком
громадян України.» - Національно-патріотичне виховання в ОУС
проявляється через проведення ряду заходів з даного напряму
(вшанування Героїв Небесної Сотні, День Соборності України, День
пам’яті героїв Крут, День пам’яті та примирення, День захисника
України та ін.) та діяльність волонтерських загонів.
«Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі,
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.» - Норми даної
статті лягли в основу усіх екологічних акцій, організованих нашим

парламентом дітей: «Перші паростки життя», «Чисте повітря – здорове
життя», «Мій улюбленець» та ін.. Також ми активно долучаємося до
всеукраїнських та обласних екологічних акцій. Члени нашого парламенту
вже не один рік представляють Кіровоградщину на Дитячому екологічному
парламенті.
Підсумовуючи сказане, можна з впевненістю сказати, що діяльність
органів учнівського самоврядування повністю підпорядковується нормам
основного закону країни – Конституції України, як і має підпорядковуватися
їм життя кожного справжнього громадянина.

Цитата

1"'`--

Цитата

1

Цитата

1)


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.