Регіональна інтернет-конференція

Конституція України – одна з демократичних у світі

Цитата

Анастасія Михайлюк
заступник голови

Новомиргородського МПД

 

Завжди цікавило питання, чому наш основний документ – Конституція
України вважається однією з найдемократичніших зібрань законів народів світу.
Відповідь знаходимо відразу, коли розгортаємо Конституцію і починаємо читати
перші статті: «Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави». Майже весь
перший розділ Закону орієнтований на захист людського життя, прав і свобод
народу України та утверджує основні державотворчі принципи нації – українську
мову, культуру, історію та традиції. Крім того, досить чітко прописаними є
загальні засади розвитку України як демократичної держави.
Аналізуючи весь документ, можна зробити висновок, що Конституція
України акумулює в собі усі світоглядні риси українського народу, набуті та
утверджені ним протягом багатьох століть. Це і норми звичаєвого права, і
оптимально організований на той час устрій козацтва на Січі, і прагнення створити
незалежну країну Універсалами УНР. Разом з тим у нашій Конституції можна
простежити і ледь вловимі риси менталітету українців – свобода, гуманність,
гідність, повага до себе та інших, збереження господарсько-культурних традицій.
Це дає змогу розуміти основний закон держави як такий, що враховує усі потреби
свого народу і натомість закликає до неухильного виконання його вимог та правил.
Сьогодні важко уявити Конституцію держави відірваною від реального життя її
народу. Це система права й законодавства, яка не лише регулює суспільні
відносини, а й орієнтується на світові тенденції розвитку європейської держави.
Цінність Конституції України для нашого покоління полягає насамперед у
формуванні відповідальності у кожного з нас, розумінні політичної культури та
важливості дотримання усіх законів для українського суспільства як окремого
народу. Також в умовах сьогодення нашим завданням є усвідомлення того, що без
розуміння основного закону країни для громадян немає майбутнього. Ми повинні
не лише знати і розуміти статті Конституції України, а й виконувати їх, жити за
ними і будувати свою країну. Лише тоді ми станемо вільними внутрішньо, щоб
забезпечити цю волю зовнішньо.

Цитата

Повністю згодна з Вашою думкою!

(Нищадименко Валерія,

здобувач освіти 8 класу

Степово філії –НВК “Загальноосвітня школа I-II ст. –дошкільний навчальний заклад”КЗ “Первозванівськ е НВО”)


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.