Регіональна інтернет-конференція

Право як соціальна цінність

Цитата

Радова Тетяна Валентинівна
Координатор парламенту дітей
Вільшанської селищної ради

Закон і держава повинні робити людину кращою, людянішою, ніж вона
є. Вони покликані створити такі умови, щоб кожен громадянин, кожна
особистість розвивалася якомога краще. Закон має захищати моральну
людину, а моральною може бути тільки вільна людина, бо з примусу зробити
людину моральною неможливо. Це потрібно самому закону, оскільки закони
можуть діяти тільки в тому суспільстві, де суб'єктом закону є моральні
особистості. Інакше ми будемо мати те, що маємо: безліч хороших законів,
але вони не працюють.
Замість дотримуватися певних принципів протягом всього життя, ми
намагаємося знайти спільну мову з начальством, колегами, іншими людьми і
в результаті – деградуємо. В такому суспільстві порядна людина, якщо вона
не хоче деградувати, має захищати моральні цінності та йти проти колективу,
проти пануючої моралі і корумпованого ладу. Ми повинні будувати правову
державу на основі моральних цінностей, які не порушують права жодної
особистості, незалежно від її соціального статусу.
Справжнім критерієм моральності суспільства все ж є свобода.
Громадянське суспільство у нас тільки формується, але воно повинне
формуватися на моральних принципах, найбільш важливим з яких є повага
до простої людини. Без них ніякі реформи в суспільстві неможливі. Потрібно
не особистість наділяти необмеженими повноваженнями, а закон, який
захищав би права всіх громадян. Демократія полягає не в вираженні волі
більшості, яка, як правило, не зовсім розумна і не надто моральна, а в тому,
щоб захищати права меншості, що дотримується моральних принципів, які
втілюють в собі загальнолюдські цінності. Тільки керуючись цими
цінностями, ми можемо зробити себе і суспільство кращими. У цьому має
бути сенс життя кожної людини і мета нашого суспільства.
Відмовляючись від своїх прав і свобод, ми позбавляємо себе сенсу
життя, а суспільства – майбутнього. На жаль, люди часто поверхово й
однозначно трактують природу права. При глибшому дослідженні ми
зрозуміємо, що верховенство права – це головна соціальна цінність. Причому
сучасні правові принципи мають стосуватися не тільки людей, а й будь-яких
живих істот. Людина не знає, якою мірою її життя залежить від життя інших
істот, від нашої екосистеми в цілому.

Цитата

Повністю погоджуюсь з Вашою думкою. Дуже цікава стаття.
Нищадименко Андрій,
здобувач освіти 5 класу
Степово філії –

НВК “Загальноосвітня школа I-II ст. –
дошкільний навчальний заклад”
КЗ “Первозванівське НВО”

Цитата

1"'`--

Цитата

1

Цитата

1)


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.