Регіональна інтернет-конференція

"Своє слово" молодіжної ради в рішеннях своєї громади

Цитата
Цитувати Гість від 24 Червня, 2023, 10:34 pm
Цитувати Гість від 19 Листопада, 2021, 6:57 pm

А з якої ви громади?

Цитата
Цитувати Гість від 6 Серпня, 2023, 7:32 pm
Цитувати Гість від 19 Листопада, 2021, 6:57 pm

А з якої ви громади?

Цитата
Цитувати Гість від 6 Серпня, 2023, 7:32 pm
Цитувати Гість від 22 Грудня, 2022, 4:11 am
Цитувати Гість від 9 Листопада, 2021, 10:55 am

Молодіжна рада ,я вважаю, має бути консультативно-дорадчим,
представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним
сприяти взаємодії територіальної громади, виконавчих органів громади та
молоді ,забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із
життям молоді та її участю в усіх сферах життя громади, проведенням
інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації
молодіжного руху громади.
Метою діяльності Молодіжної ради на мою думку має бути – створення
умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді,
реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так в інтересах
громади, набуття досвіду роботи в органах місцевого самоврядування,
можливість безпосередньої участі в формуванні місцевої політики.

Основними завданнями молодіжної ради має бути:
1) сприяння:
участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її
посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній
сфері та контролю за їх виконанням;
залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного,
політичного та культурного життя громади шляхом участі у розробленні та
виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;
консолідації молодіжного руху на території громади;
співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх
відокремленими підрозділами, щодо вирішення питань у молодіжній
сфері;
2) сприяння узгодженості дій сільської ради у вирішенні питань,
пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя
територіальної громади;
3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування
соціальних процесів у молодіжному середовищі;
4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних
напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо
проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань
місцевого значення у зазначеній сфері;
5) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого
значення у молодіжній сфері.
Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:
повинна роводить аналіз ефективності здійснення повноважень місцевою
радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у
тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на місцеву
раду завдань;

подавати місцевій раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо
залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного,
політичного та культурного життя територіальної громади, а також
підвищення ефективності рішень місцевої ради, які впливають на життя
молоді;
розробляти для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань
місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд місцевої
ради не рідше ніж двічі на рік;
здійснювати громадський контроль за врахуванням місцевою радою
пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості
та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка
перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових
актів у молодіжній сфері;
проводити попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді
рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб
щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
брати участь у розробленні проектів актів місцевої ради та її посадових
осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
розробляти разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції
щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на
місцевому рівні, а також надає висновки стосовно ефективності
використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які
стосуються питань молоді;
сприяти залученню цільового фінансування на виконання молодіжних
програм;
розробляти та впроваджувати механізми взаємодії місцевої ради та
молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та
прозорості;
сприяти співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять
діяльність у молодіжній сфері на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, з метою вирішення актуальних питань молоді,

узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд
місцевій раді;
підтримувати та організовувати заходи, спрямовані на виконання завдань
молодіжної ради;
подавати місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з
громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у
молодіжній сфері;
подавати щороку місцевій раді обов’язкову для розгляду інформацію про
вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище
молоді у територіальній громаді;
систематично інформувати громадськість про свою діяльність та ухвалені
рішення, оприлюднювати щорічний звіт про роботу молодіжної ради.
Створення та функціонування Молодіжної ради – дуже важливий крок у
формуванні молодіжної політики, адже процес активної молодіжної участі
– це необхідний, корисний та вкрай важливий механізм позитивного
впливу молоді на розвиток громади!

 


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.