Проєкт Концепції розвитку позашкільної освіти у реаліях Кіровоградської області (відеозапис вебінару)

Відеозапис вебінару 07.11.2019 “Проєкт Концепції розвитку позашкільної освіти у реаліях Кіровоградської області”


Головний доповідач – Наталія Костянтинівна Долгополова, завідувач методичним відділом Кіровоградського обласного ЦДЮТ, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, художній керівник молодіжного клубу “Імідж”.

За підсумками обговорення в режимі відеоконференції  проєкту «Концепції розвитку позашкільної освіти» з закладами позашкільної освіти області повідомляємо наступні пропозиції та зауваження:

 1. Документ назвати «Концепція позашкільної освіти» та покласти її в основу Стратегії розвитку позашкільної освіти.
 2. Зібрання позашкільників Кіровоградської області вважає, що в документі не враховані інтереси держави у формуванні особистості дитини: формування громадянських, національних, європейських цінностей тощо. Пропонуємо взяти в структуру формулювання з попередньої Концепції позашкільної освіти та виховання 1996 р.: мету, завдання та сутність позашкільної освіти.
 3. Занадто багато  статистики, що є непритаманним даному типу документу. Через певний час вказана статистика втратить актуальність.
 4. У проведених дослідженнях щодо задоволення освітніми послугами позашкільної освіти (далі – ПО) переважно брали участь міське населення, в той час як основна проблема стосується забезпечення позашкільною освітою населення сільської місцевості. Дані опитування для цього документу не коректні та потребують подальшого дослідження.
 5. Згодні, що постійний моніторинг зможе виявляти нові потреби потенційних вихованців, але вже сьогодні існує дефіцит кадрів у ПО, особливо у сільській місцевості. І виявлені потреби дітей  можуть бути не задоволеними за  відсутності відповідних кадрів та матеріально-технічного забезпечення.  Сьогодні, заклади ПО орієнтуються на наявні кадри, що проживають у даному регіоні.
 6. Щодо впровадження інструментів мотивації та професійного розвитку педагогічних працівників: сам суб’єкт освітньої діяльності самостійно не впорається із цією проблемою без допомоги держави.
 7. У п.2.1. абзац про «проведення систематичного опитування та моніторингу потенційних здобувачів освіти, їхніх батьків на предмет з’ясування інтересів та потреб здобувачів освіти та ступеня їх задоволеності наявними освітніми послугами в сфері позашкільної освіти;» дублюється в окремих частинах з пунктом «Опитування та моніторинг потенційних здобувачів освіти, їхніх батьків на предмет з’ясування інтересів та потреб здобувачів освіти та ступеня їх задоволеності наявними освітніми послугами має здійснюватись систематично та оперативно завдяки цифровій системі, яка є доступною для всіх учасників освітнього процесу, органів державної влади та місцевого самоврядування» та потребують об’єднання.
 8. Абзац «формуванню актуальної пропозиції освітніх послуг в сфері позашкільної освіти в режимі реального часу та на середньострокову перспективу» викликає питання щодо пропозицій освітніх послуг на середньострокову перспективу, з урахуванням наявності освітніх програм на 10-12 років.
 9. Пункт 2.2. Щодо підвезення осіб, які здобувають позашкільну освіту, проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти і у зворотному напрямку, потрібні нормативні документи, які регулюють цей процес.
 10. Пункт 2.3. «Послуга ПО є фінансово доступною» виникає питання щодо надання фінансової підтримки за напрямами ПО, які визначені державою як пріоритетні. Це створює підстави для відсутності фінансування з боку держави цілих напрямів ПО.
 11. Щодо реалізації Принципу “гроші ходять за дитиною” за допомогою автоматизованої системи обліку здобувачів ПО не виникає питання до гуртків 2-3 рівнів навчання з відносно постійним рівнем контингенту вихованців, але для гуртків першого рівня навчання, де плинність дітей протягом навчального року складає 40-60%, зробить реєстрацію дуже проблемною і не буде відображати реального стану справ.
 12. Вважаємо також, що формулювання «гроші ходять за дитиною» в даній редакції є прихованою формою запровадження ваучеризації в системі ПО, що буде порушувати права дітей на отримання ПО в декількох гуртках.
 13. Пункт 3. Забезпечення якості ПО. Пункт виписаний у розріз з документами, які розробляються ДСЯО щодо частини внутрішнього контролю якості позашкільної освіти і враховує тільки результати навчання, визначені навчальною програмою. Складові якості освіти перераховані формально і не знаходять відображення у змісті документу.
 14. Абзац «навчальні програми» входить у протиріччя з документами МОН, щодо освітніх програм у ПО: Лист Міністерства освіти і науки від 09.10.2019 р. № 1/9-629 “Про освітні та навчальні програми з позашкільної освіти”)
 15. Щодо внутрішньої системи забезпечення якості ПО. Термін «акредитація навчальних програм» не передбачений існуючими нормативними документами, які регулюють ПО.
 16. «Договір про надання освітніх послуг» викликає багато питань. Він не передбачений існуючими нормативними документами і потребує додаткових юридичних консультацій, узгоджень у відповідних інстанціях на предмет порушення права дитини на добровільність відвідування закладів ПО.

Загальний висновок

Вважаємо, що впровадження окремих положень даного документу може значно обмежити принципи доступності до ПО, призведе до суттєвого зменшення охоплення дітей та молоді позашкільною освітою та негативно вплине на систему ПО в цілому. Таким чином, пропонуємо взяти за основу Концепцію позашкільної освіти, розроблену МАПО, та кращі статті з існуючої Концепції позашкільної освіти та виховання (1996 р.), що відповідають Закони України «Про освіту».


Завантажити текст пропозицій та зауважень до проєкту Концепції

Вас повинно також зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *