Практичні поради до проведення виховної години до Дня прав людини

День прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році. У Декларації заявлено, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн. Декларація не носить обов’язкового характеру. В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов’язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про цивільні і політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року, а також Конвенція про права дитини.

Відзначати День прав людини прийнято саме у спосіб розповсюдження знань та виховання поваги до цих прав, а також нагадування, що будь-які права і свободи мають наслідком певні обов’язки і відповідальність.

В закладах освіти ознайомлення з цією темою зазвичай починають з розмови про права дитини, і, зрозуміло, з’ясування того, хто ж важається дитиною  згідно з положеннями українського законодавства, і які основні права да обов’язки мають діти.
Учні й вихованці середнього на старшого шкільного віку повинні обов’язково ознайомитись з Конвенцією про права дитини.

Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Конвенція ООН про права дитини – це угода між країнами. В ній записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу.

Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

Закони різни, країни різні. Йдеться зокрема про цифру повноліття і про вік, з якого підліток несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин: в одних країнах це 7 років, в інших – 12, в Україні – 14-16 років. Але потрібно знати, що є права, які не можна змінити. Наприклад, право на турботу і піклування. Також незмінним є, твердження про те, що всі діти мають рівні права. Держава може бути більш чи менш демократичною, але змінити ці права вона не може. Це права кожної дитини.

Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них зазначені 40 прав, які має дитина.

Учнівська версія Конвенції про права дитини

Навіщо потрібна учнівська версія Кон­вен­ції?

Версія Конвенції про права дитини, від­критої для підписання Генеральною Асамб­леєю Ор­га­нізації Об’єднаних Націй та прийнята і ратифікована більшістю держав в усьому світі, є правовим докумен­том, напи­саним дуже тех­ніч­ною і складною мовою. Якщо молодим людям необхідно розуміти свої права нам потрібно розпо­чати викладати такі документи, як Конвен­ція про права дитини, доступною мовою. Крім того, Стаття 42 Конвенції за­зна­чає, що уряди зобов’язані поінформувати молодих людей про їхні права різними спосо­бами. Без сумніву, ця версія Конвенції ООН про права дитини відрізняється від оригіналь­ного тексту та надає молоді активний доступ до своїх прав. У такий спосіб, більше людей зможуть дізнатися про свої права.

Після усіх  розмов про права, якими є обов’язки?

Права і обов’язки не можуть розглядатися незалежно один від одного. Конвенція ООН про права дитини описує права, які гаран­туються молодим людям їхніми державами. Як і з усіма функціональними відносинами,  як то серед друзів, у родині, у школі, у спортивних клубах чи між країнами, ми повинні знати, що маємо обов’язки перед іншими людьми, а вони мають обов’язки перед нами. Два з цих основних обов’язків перед іншими людьми – це повага і терпін­ня. Конвенція ООН про права дитини описує ці основні обов’язки держав перед людьми, які не досягли 18-річного віку.

Для наймолодших учасників освітнього процесу заняття щодо прав дитини можна проводити у вигляді перегляду мультфільму з подальшим поясненням усього побаченого і обговоренням важливих моментів.

Декілька мультфільмів, що доступні на youtube:

ПРАВА ДІТЕЙ

Права і обов’язки дітей

Мультфільм про права дитини


Практичні рекомендації розроблені за матеріалами сайту ООН в Україні,
Living Democracy, та з використанням
відео-матеріалів у загальному доступі.

Вас повинно також зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *