Трикутник «Влада – Громадськість – Практики позашкілля» як механізм розвитку позашкільної освіти

🗓7.08.2020 у Міністерство освіти і науки України відбулась робоча зустріч «Державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти», яка об’єднала представників влади, громадськості і практиків позашкілля
📍Основна мета зустрічі: обговорити перспективи і пріоритетні напрями подальшого розвитку позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти, взаємодію між народними депутатами України, Міністерством освіти і науки України і громадськістю – Міжнародна асоціація позашкільної освіти (МАПО)
Детальніше за посиланням
📍Ми усвідомлюємо, що наразі у період викликів, які стоять перед освітою, зокрема позашкільною освітою, важливим є консолідовані дії.
📍Безумовно, важливим є консолідація дій основних стейхолдерів позашкілля – трикутник «Влада: законодавча, виконавча, місцева – Громадськість – Практики позашкілля».
📍Міжнародна асоціація позашкільної освіти як громадська організація, до складу якої входять представники системи позашкільної освіти в усіх областях України і за кордоном, у трикутнику «Влада – Громадськість – Практики позашкілля» представляє громадськість і практиків позашкілля – заклади позашкільної освіти, виші та ін.
📍Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО захищає права кожної дитини на позашкільну освіту, навчання у закладах позашкільної освіти, бере активну участь у розвитку позашкільної освіти.
📍Позиція МАПО – завжди озвучувати проблему і подавати шляхи її вирішення.
📍Порядок робочої зустрічі у Міністерстві освіти і науки України включав окремі важливі питання подальшого розвитку позашкілля.
Дані питання були представлені на Міжнародній конференції «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» (19-20.06.2020) за участі понад 2,5 тис. учасників в Україні і за кордоном й включені до резолюції конференції
🗓10.08.2020 представниками МАПО спільно з Директоратом дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України розроблено план заходів щодо реалізації перспективних напрямів розвитку позашкільної освіти за результатами робочої зустрічі «Державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти» у Міністерстві освіти і науки України від 07.08.2020.
🗓11.08.2020 на робочій нараді Правління МАПО схвалено план заходів і розпочата робота щодо його реалізації 
📍Зупинюся на питаннях подальшого розвитку позашкільної освіти більш детально.
👉1. Перший блок питань – це підзаконні акти.
✅1.1. Зміни у Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) у частині доповнення КВЕД Позашкільна освіта.
КВЕД – код видів економічної діяльності. Одна з його можливостей – податкові пільги.
📍До 2010 р. існував КВЕД 80.21.3 Позашкільна освіта 
📍У 2010 р. з прийняттям нового Національного класифікатора України позашкільна освіта «зникла».
📍Тому постає питання повернення КВЕД 85.33 Позашкільна освіта, щоб надати можливості для податкових пільг у сфері позашкільної освіти.
✅1.2. Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. у частині доповнення ліцензування у сфері позашкільної освіти
📍Ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища
📍Простіше, ліцензування – механізм забезпечення безпеки дітей.
Батьки приводять дитину у заклад позашкільної освіти і мають бути впевнені, що життю і здоров’ю їхньої дитини ніщо не загрожує.
📍Починаючи з середини 90-х рр. ХХ ст. до 2015 р. позашкільна освіта, як і інші складники освіти, ліцензувалася
📍У 2015 р. з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. позашкільна освіта «зникла».
📍Частина 6 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» встановлює ліцензування освітньої діяльності закладу позашкільної освіти.
📍Тому постає питання внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. у частині доповнення ліцензування у сфері позашкільної освіти або при розробці проєкту нової редакції Ліцензійних умов включення до нього позашкільної освіти.
✅1.3. Проєкт Типової освітньої програми закладів позашкільної освіти.
📍У 2017 р. з прийняттям Закону України «Про освіту» внесено зміни у статтю 16 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо включення норми про освітні програми.
📍Частина 4 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» встановлює, що «типові освітні програми закладу позашкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти».
📍У 2019 р. проект Типової освітньої програми закладів позашкільної освіти системи освіти було розроблено 
📍Тому постає питання про затвердження МОН України Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти.

👉2. Наступне важливе питання – це підвищення заробітної плати педагогічних працівників закладів позашкільної освіти.
📍Ми неодноразово звертали увагу, що посадовий оклад педагогічних працівників закладів позашкільної освіти є менше мінімальної зарплати (мінімальна зарплата – 4723 грн, заробітна плата – від 3636 грн до 4456 грн).
📍Безумовно, ця ситуація потребує уваги і вирішення.
Одним із шляхів її розв’язання є просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.
📍Тому постають питання:
– внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» у частині просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкіль¬ної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.
– внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» у частині просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.

👉3. Актуальне питання – відзначення 25 вересня Дня позашкілля на Всеукраїнському рівні
📍Щорічно позашкільники 25 вересня відзначають День позашкілля. Свято, що єднає представників позашкільної освіти усіх областей України.
📍Постає питання про визнання Дня позашкілля, який відзначати щорічно 25 вересня.

👉4. Питання нагородження з нагоди 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, які мають високі досягнення у справі навчання та виховання дітей.
📍Самовіддана праця педагогічних працівників закладів позашкільної освіти – це приклад служіння дітям, суспільству, державі.
📍2020 р. – ювілейний для позашкілля. Виповнилося 20 років Закону України «Про позашкільну освіту».
📍Тому надзвичайно важливим є моральна підтримка педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, відзначення їх державними та відомчими заохочувальними відзнаками.

👉5. Заключення Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і Міжнародною асоціацією позашкільної освіти.
📍Державно-громадське партнерство є важливим напрямом розвитку позашкільної освіти.
Меморандум як документ визначає наміри сторін.
📍Тому важливим постає питання заключення Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і Міжнародною асоціацією позашкільної освіти щодо державно-громадського партнерства у сфері позашкільної освіти.

👉6. Покращення кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, запровадження у рамках галузі знань 01 Освіта/Педагогіка окремої спеціальності 018 Позашкільна освіта.
📍Питання кадрового забезпечення – важливе для будь якої галузі.
📍Для системи позашкільної освіти, де навчається понад 2 млн дітей і працює понад 3000 закладів позашкільної освіти питання забезпечення педагогічними працівниками є одним з ключових.
📍Водночас у постанові Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відсутня спеціальність «Позашкільна освіта».
📍Як наслідок, кількість педагогічних працівник закладів позашкільної освіти, зокрема в системі освіти, за останні 6 років зменшилась на понад 7,3 тис. (2014 р. – 26 803, 2020 р. – 19 493). За останній рік – на понад 2,2 тис. (2019 р. – 21 749, 2020 р. – 19 493).
📍Тому важливим постає питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» у частині включення до галузі знань 01 Освіта/Педагогіка окремої спеціальності 018 Позашкільна освіта.

👉7. Підготовка листа Міністерства освіти і науки України щодо функціонування закладів позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня.
📍17.07.2020 р. Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» замість 490 районів було створено 136 нових районів
Основні повноваження районів перейшли на нижчий (громади) і вищий (області) рівні.
📍З 1389 закладів позашкільної освіти системи освіти (державних – 17, комунальних – 1358, приватних – 14), понад 97,7% є закладами комунальної форми власності.
📍При цьому з понад 1358 комунальних закладів позашкільної освіти – понад 50% фінансуються з районних бюджетів (727 закладів).
📍Постає питання: як при ліквідації районів зберегти заклади позашкільної освіти і право кожної української дитини навчатися у закладі позашкільної освіти?
📍Тому важливим щодо функціонування закладів позашкільної освіти є:
– підготовка листа Міністерства освіти і науки України щодо захисту прав дітей на навчання у закладах позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня
– розробка методичних рекомендацій щодо функціонування закладів позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня.

👏Дякуємо усім, хто долучився до роботи!

Вас повинно також зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *