Tagged: STEM-освіта

0

Інститут модернізації змісту освіти розробив Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, інформатизація суспільства та розвиток  науково-технічного прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу. Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до