Ми у facebook

Untitled Document

 

Права дитини(Мульт)

Корисні ресурси

Untitled Document

 

 

 

Методичний портал

 

"Шкільний світ"

Важливе

 

Статистика

Користувачі : 42
Зміст : 316
Посилання : 7
Переглянути хіти змісту : 233583
Положення про рейтинг участі в ОМЗ PDF Друк e-mail
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Написав Administrator   

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему результативності участі в обласних масових заходах (ОМЗ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Представлене Положення визначає єдині для всіх обласних заходів, які проводяться ОЦДЮТ, підходи до використання рейтингової системи.

1.2. Головне функціональне призначення рейтингової системи полягає в тому, що вона дозволяє ранжирувати райони за показниками успішності участі в обласних заходах. Рейтинг являє собою список районів і міст Кіровоградської області, класифікованих протягом одного календарного (навчального) року залежно від місць, зайнятих ними в ОМЗ.

1.3. Введення рейтингової системи переслідує наступні цілі:

1) забезпечення систематичного зворотнього зв'язку;

3) введення елемента змагання ранжируванням;

4) мотивація систематичної роботи із проведення регіональних конкурсів, посилення зацікавленості відділів і управлінь в проведенні районних відбірних заходів  й участі переможців в ОМЗ;

5) одержання диференційованої й різнобічної інформації про якість і результативність навчально-виховної роботи; забезпечення більшої об'єктивності оцінок діяльності району;

6) контроль якості підготовки учасників обласних конкурсів;

7) підвищення якості педагогічного проектування й здійснення навчально-виховного процесу.

1.4. Положення про рейтингову систему результативності участі в обласних масових заходах (ОМЗ) затверджується на методичній раді ОЦДЮТ і узгоджується з департаментом освіти й науки облдержадміністрації.

2. НАУКОВІСТЬ МЕТОДИКИ

2.1. Запропонована система заснована на сучасних наукових підходах й є аналітичним рейтингом рангового типу. Методологія проведення рейтингування передбачає використання найбільш ефективних методів сучасної прикладної соціології й математичної статистики, які забезпечують максимальну статистичну репрезентативність кінцевого результату.

2.2. Рейтинг (від англ - ratіng) - це індивідуальний числовий показник оцінки досягнень визначеного суб'єкта в класифікаційному списку, що щорічно складається експертами відповідних галузей. Фактично "рейтинг" - це система впорядкування у вигляді списку якості будь-яких об'єктів на основі кількісних показників, або рейтингових оцінок. Використовується кількісна шкала.

Ранжирування, рэнкинг, ранги (rankіng) - впорядкування сукупності об'єктів, при якому кожний з них має свій порядковий номер. Місця, зайняті об'єктами, називаються "рангами". Ранг 1 надається найкращому об'єкту. Чим більше номер рангу, тим гірше деяка "якість" об'єкта.

2.3. Дотримані вимоги до системи рейтингу:

- формалізація методики, що дозволяє створювати комп'ютерну базу даних;

- кінцева кількість показників, що характеризують діяльність кожного учасника рейтингу (району, міста);

- стимулювання учасників рейтингу в досягненні більше високих показників;

- призначення відповідальних осіб у підрозділах для забезпечення актуалізації результатів при підрахунку рейтингу й контролю відомостей;

- щорічний розгляд на методичній раді ОЦДЮТ, ознайомлення районів і підрозділів.

 

3. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ

3.1. Даними для розрахунку є місця, які займають райони в ОМЗ ДОН ОДА.

3.2. Основним і єдиним критерієм Рейтингу є бали, одержані учасниками відповідно до зайнятих місць.

4. МЕТОДИКА ПІДРАХУНКУ АБСОЛЮТНОГО РЕЙТИНГУ

4.1. Рейтинг доцільно підраховувати за календарний (навчальний) рік.

4.2. Рейтинг розділяється на профільний і абсолютний (як сума профільних).

4.3. Тому що виділення значущих показників рейтингу досить суб'єктивна дія, що залежить від кваліфікації й посадового положення осіб, що беруть участь в експертній оцінці вагомості показників, ПРОПОНУЄТЬСЯ бальна система.

4.4. На підставі рейтингових балів, отриманих районами (містами) за підсумками участі в обласних конкурсах, чемпіонатах, форумах, сесіях, тренінгах, фестивалях, виставках тощо, складаються списки ранжирування кожного заходу (рейтингові протоколи), які виставляються на електронному ресурсі з метою широкого інформування всіх учасників рейтингового контролю про його результати.

Порівняльна таблиця

1 місце - 21 бал

2 місце - 19 балів

3 місце - 18 балів

4 місце - 17 балів

5 місце - 16 балів

6 місце - 15 балів

7 місце - 14 балів

8 місце - 13 балів

9 місце - 12 балів

10 місце - 11 балів

11 місце - 10 балів

12 місце - 9 балів

13 місце - 8 балів

14 місце - 7 балів

15 місце - 6 балів

16 місце - 5 балів

17 місце - 4 бали

18 місце - 3 бали

19 місце - 2 бали

20 місце - 1 бал

21 місце й нижче - 1 бал

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕЙТИНГУ

5.1. Для розрахунку рейтингу участі в ОМЗ координатори надають копію протоколу, що включає наступні дані:

Кількість учасників

Регіон учасника

Повна назва навчального закладу

Ф.І.П. учасників, представника

Таблицю підсумкових конкурсних балів з місцями учасників

Таблицю залікових рейтингових балів на підставі конкурсних балів і місць учасників

5.2. Координатори ОМЗ зобов'язані здати копії протоколів протягом 15 днів після проведення заходу.

5.2. Всі копії протоколів обов'язково повинні бути підписані координатором ОМЗ і координатором абсолютного рейтингу.

6. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГУ

6.1. Кожен координатор ОМЗ ранжирує узагальнений список учасників за порівняльною таблицею. При цьому пропуски номерів рангів неприпустимі. Кількість рангів обмежується тільки загальною кількістю учасників. На основі індивідуальних ранжировок, підготовлених координаторами, будується підсумкова ранжировка.

6.2. Якщо в ОМЗ беруть участь більше 20 учасників, то за кожне місце після 20-го учасники одержують по 1 балу.

6.3. Кількість призових місць визначається оргкомітетом.

6.4. При однаковому результаті у декількох учасників бали нараховуються з розрахунку суми балів, що відповідають наступним місцям, розділеної на кількість учасників, що мають цей результат.

Наприклад, 1 місце - 1 учасник (це 21 бал), 2 місце зайняло 2 учасники, 3 місце - 3 учасники.

Тоді за 2 місце кожний з них одержує: (19+18) : 2 = 18,5 балів; за 3 місце кожний одержує (17+16+15) : 3 = 16 балів.

У цьому конкретному випадку учасники, що зайняли 4 місце одержують 14 балів, 5 місце - 13 балів.

6.5. У випадку, коли визначаються тільки 1, 2, 3 місця, бали нараховуються в такий спосіб

1 місце - 21 бал

2 місце - 19 балів

3 місце - 18 балів

Іншим автоматично привласнюється ранг  "4 -20 місце" і нараховується число, що є середньоарифметичним від кількості учасників - непризерів - 9 балів (17+16 +15 +14 +13 +12 +11+10+9+ 8+7+6 +5 +4 +3 +2 + 1) : 17).

6.6. В ОМЗ, де є конкурсна програма (наприклад, чемпіонат інтелектуальних ігор, КВН),  бали нараховуються за зайняте місце.

В ОМЗ, де відсутня конкурсна програма (наприклад, форуми, тренінги, сесії), бали нараховуються за участь. Кожен учасник одержує максимум балів - 21.

6.7. Якщо конкурсна комісія з якихось причин не присуджує 1 місце, а скажімо дає 2 місце двом учасникам, те обидва учасника одержують по 20 балів (21+19:2 = 20).

6.8. Якщо в конкурсній програмі беруть участь 2 і більше учасників від однієї адміністративної одиниці (району, міста), то в залік Рейтингу йде тільки один - кращий результат одного з учасників.

Наприклад, від одного району три команди зайняли 1, 2, 3 місця. У залік району йде тільки 21 бал (за 1 місце).

6.9. Необхідно розрізняти генеральні конкурси й локальні, тому що рейтингові бали нараховуються тільки за участь у генеральих.

Наприклад,  у Чемпіонаті КВН генеральними є чвертьфінали, півфінали й фінали, окремі ж конкурси ("Домашнє завдання", "Візитка", "Конкурс капітанів") є локальними.

В ОМЗ декоративно-прикладного й образотворчого профілю генеральними є види мистецтва (наприклад, "Вишивка", "Килимарство", "Графіка" і т.д.).

6.10. Якщо Положення того чи іншого ОМЗ визначає участь команд у вікових категоріх, то кожна з них розглядається як генеральна. Наприклад у Чемпіонаті з інтелектуальних ігор є окремий залік для молодшої та старшої вікової категорій.

7. ОСОБЛИВОСТІ РЕЙТИНГУ

7.1. Під терміном рейтинг тут розуміється впорядкований список певних об'єктів, побудований за зменьшенням деякої "якості" цих об'єктів. Рейтинг називається експертним, якщо впорядкування визначається експертом (комісією експертів). Аналітичним називається рейтинг, у якому впорядкування об'єктів визначається математичною моделлю.

7.2. Експертний рейтинг може опиратися на одну або кілька математичних моделей, але принципово важливо, що остаточний висновок про місце об'єкта в рейтингу приймає саме експерт на підставі свого досвіду й знань. В аналітичному рейтингу місце об'єкта в упорядкуванні визначається на основі математичної моделі. Однак, у рамках моделі можуть тим чи іншим способом використовуватися судження експертів. Наприклад, набір критеріїв оцінки об'єктів може визначатися на основі колективної думки експертів (що найчастіше й відбувається на практиці).

7.3. Рейтинги й ранги можуть надавати порівняльну інформацію й поглиблювати розуміння про освіту, але вони не повинні бути головним інструментом в оцінці того, що являє собою освіта й чим вона займається.

7.4. Результати ранжирування повинні бути складені й опубліковані таким чином, щоб виключити або мінімізувати помилки в представлених даних, а також забезпечувати можливість виправлення помилок.

 
© 2012 Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості