Конференції

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ” (19.03.2024)

Сертифікати учасників

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Кропивницький, 19 березня 2024 р.)

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції

Інформаційний лист

Наказ Кіровоградського обласного ЦДЮТ від 21.09.2023 №141 “Про організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції”

 

Р Е З О Л Ю Ц І Я

 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Кропивницький, 19 березня 2024 року

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», за підтримки Міністерства освіти і науки України та у співпраці з Департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, Міжнародною асоціацією позашкільної освіти, Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка.

У роботі конференції брали участь наукові та науково-педагогічні працівники наукових установ, закладів вищої освіти, директори та педагоги закладів позашкільної освіти, представники громадських організацій, здобувачі вищої освіти. Загалом взяли участь близько 200 осіб із різних регіонів України; представлено 63 заклади освіти та наукові установи.

Мета інтернет-конференції ‒ згуртувати освітянську спільноту, науковців, провідних фахівців позашкілля й інших зацікавлених осіб до аналізу, узагальнення й обговорення актуальних питань щодо вдосконалення позашкільної освіти в умовах сучасних викликів.

Робота інтернет-конференції відбувалася за такими тематичними напрямами:

 1. Виклики сьогодення та перспективи розвитку позашкільної освіти в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення країни.
 2. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти в умовах сучасних трансформацій.
 3. Формування ціннісних орієнтирів вихованців закладів позашкільної освіти: практика, інновації, ефективність.
 4. Професійна компетентність педагога у контексті ефективного розвитку позашкільної освіти.

Учасники конференції відзначають значущість позашкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні, наголошують на значному потенціалі як невід’ємного складника системи освіти у вирішенні найбільш важливих питань освіти дітей та молоді: створення середовища українських національних цінностей, формування компетентностей, важливих в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення країни, надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу, реалізація волонтерських практик тощо.

 

Учасники конференції взяли участь у пленарному та секційних засіданнях і

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь:

Органам державної влади та місцевого самоврядування

 • реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
 • збереження / відновлення мережі державних і комунальних закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, ліквідації; передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду, відчуження (продажу) землі, майна;
 • підтримка позашкільної освіти, яка має значний потенціал формування компетентностей вихованців, учнів, слухачів;
 • сприяння діяльності та розвитку закладів позашкільної освіти у територіальних громадах з метою забезпечення реалізації права кожної дитини на здобуття позашкільної освіти;
 • забезпечення реалізації ключових положень Закону України «Про позашкільну освіту», Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року; облаштуванню укриттів у закладах позашкільної освіти із дотриманням вимог і рекомендацій щодо облаштування безпечного укриття у закладі освіти;
 • забезпечення реалізації ключових положень Конституції України, Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України щодо національно-патріотичного спрямування у закладах позашкільної освіти;
 • прийняття Концепції позашкільної освіти в умовах воєнного стану;
 • координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громад і сім’ї на розвиток позашкільної освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення;
 • сприяння кадрового забезпечення позашкільної освіти шляхом професійної підготовки педагогічних працівників позашкільної освіти у закладах вищої освіти;
 • забезпечення реалізації професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників позашкільної освіти за дуальною формою здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у закладі вищої освіти та навчання безпосередньо на робочому місці у закладі позашкільної освіти.

Закладам позашкільної освіти

 • створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану;
 • створення психологічно комфортного середовища для навчання в очному, дистанційному, змішаному форматі (з урахуванням безпекової ситуації), надання психосоціальної підтримки;
 • створення умов для утвердження української національної ідентичності, реалізація національно-патріотичних проєктів, практик, заходів тощо;
 • вдосконалення змісту, методик і технологій позашкільної освіти, спрямованих на формування компетентностей вихованців;
 • підготовка та вдосконалення навчальних програм з позашкільної освіти;
 • сприяння реалізації потенціалу позашкільної освіти задля формування творчої, соціально адаптованої, конкурентоздатної особистості;
 • надолуження освітніх втрат у позашкільній освіти;
 • розвиток безбар’єрного й інклюзивного освітнього середовища, створення умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • реалізація волонтерських, соціальних і творчих проєктів, зокрема спрямованих на підтримку Сил оборони України, із залученням широкого кола дітей та молоді, зокрема тимчасово переміщених в інші регіони України та за кордон;
 • удосконалення соціального партнерства у позашкільній освіті.

 

Кропивницький, 19 березня 2024 р.