Резолюція та сертифікати учасників регіональної науково-практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

РЕЗОЛЮЦІЯ

регіональної науково-практичної інтернет-конференції

«ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

м. Кропивницький

Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді засобами позашкільної освіти» проводилася за ініціативи Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, всебічної підтримки департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та партнерів закладу з реалізації науково-дослідної роботи: Міжнародної асоціації позашкільної освіти, кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України; кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка.
Мета конференції полягала в консолідації зусиль науковців, практиків позашкільної освіти в обговоренні основних теоретичних та методичних питань виховання сучасного молодого покоління і способів впровадження ціннісних засад в діяльність закладів позашкільної освіти; обговорення освітнього змісту, методик, кращих практик, які сприяють формуванню життєвих цінностей як способів самопізнання та самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності; популяризація досягнень позашкільної освіти, збагачення інноваційного педагогічного досвіду.
Робота конференції відбувалась за такими тематичними напрямами:
1. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти на основі ціннісної складової.
2. Формування ціннісних орієнтирів вихованців ЗПО: кращі практики, інновації, ефективність.

Захід проходив у форматі онлайн на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості». Учасники відзначають високий рівень її організації та проведення.
У роботі конференції взяли участь наукові, науково-педагогічні працівники наукових установ, закладів вищої педагогічної освіти, керівники гуртків, методисти, педагоги закладу позашкільної освіти.
До заходу долучились майже 200 учасників з різних областей України.
Учасниками було презентовано результати наукових досліджень теоретичних засад та практики формування ціннісних орієнтирів вихованців закладів позашкільної освіти різного спрямування з використанням традиційного та інноваційного педагогічного інструментарію. Зазначалось, що найціннішим результатом позашкільної освіти є людина з інноваційним типом мислення; всебічно розвинена особистість, яка здатна критично мислити, мотивована на успішне здобуття освіти, готова до життя й ефективних дій у суспільстві; патріот; особистість, якій притаманні загальнолюдські ціннісні орієнтири.
Аналізована фахівцями проблематика вийшла за означені метою конференції межі, як і сама конференція перейшла рамки регіональної, висуваючи загальнонаціональні ідеї модернізації позашкільної освіти.
Учасники конференції відзначають, що акцент науково-методичної, дослідно-експериментальної роботи Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості зроблено на виховання ціннісних орієнтирів вихованців як визначальної складової їх життєвої позиції. Діяльність педагогічного колективу зосереджена на створенні експериментальних майданчиків для опробування нововведень в реальних педагогічних умовах закладу позашкільної освіти. Що передбачає розроблення і впровадження інноваційних методик і технологій навчання, виховання та соціалізації вихованців закладу позашкільної освіти. Ця робота також є фундаментальною соціально-педагогічною умовою, яка забезпечує модернізацію освітньої, організаційної та методичної роботи закладу.
За сприяння лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, педагогічний колектив Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості продовжує комплексне пілотне дослідження так званих життєвих завдань, які пов’язані однією метою – формування системи цінностей у вигляді авторського проекту, виховної технології «Арт-лабораторія життєвих завдань», засобами якої реалізовувалося вивчення і висвітлення аспектів науково-методичної проблеми закладу «Модернізація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. Формування ціннісних орієнтирів вихованців засобами позашкільної освіти».

Сьогодні бути сучасним освітнім закладом означає постійно займатися пошуком новітніх наукових ідей і впровадженням їх в організацію освітнього процесу. Саме на реалізацію авторської виховної технології «Арт-лабораторія життєвих завдань» спрямована освітня діяльність Кіровоградського обласного ЦДЮТ.
Якісний результат освітньої діяльності закладу позашкільної освіти залежить від консолідації зусиль педагогічного колективу на визначення єдиної мети – вирішенні конкретної педагогічної проблеми, яка дає змогу значно підвищити ефективність і результативність освітнього процесу.
Опрацювання закладом позашкільної освіти науково-методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових методів навчання, запровадження оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.
За результатами представлених доповідей, учасниками конференції наголошується:
– цілеспрямоване впровадження ціннісного компонента в освітній процес закладів позашкільної освіти сприяє вихованню патріота, громадянина, морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя;
– об’єднання зусиль ініціативних педагогів-практиків, створення профільних методичних об’єднань і творчих груп, співпраця з науковцями в галузі педагогіки позашкільної освіти – це саме той фактор, який не лише забезпечить упровадження інновацій, розроблення ефективних методик і технологій, а і сприятиме розвитку позашкільної освіти як фундаменту у формуванні особистості з інноваційним типом мислення;
– насичення змісту навчання і виховання матеріалами, що розкривають сутність ціннісної орієнтації особистості як внутрішнього компоненту свідомості та інтегрування у зміст навчальних дисциплін складових, спрямованих на орієнтацію особистості на цінності, що є певним ставленням особистості до зовнішніх настанов, норм і звичаїв;
– збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти як освітніх осередків, що мають значний потенціал формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді є необхідною умовою для формування ціннісних орієнтирів дітей і молоді необхідних для самореалізації в сучасному світі;
– удосконалення науково-методичного супроводу освітнього процесу на основі сучасних педагогічних підходів, прогресивних освітніх тенденцій підвищить ефективність реалізації освітнього потенціалу закладу позашкільної освіти у формуванні системи цінностей дітей та молоді;
– популяризація і підтримка кращих практик у сфері позашкільної освіти.


Сертифікати учасників:

Вас повинно також зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *