Інститут модернізації змісту освіти розробив Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, інформатизація суспільства та розвиток  науково-технічного прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу. Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу й, водночас, високим запитом виробничої сфери на працівників, що володіють компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах: інженерії, медицини, екології, IT, фармацевтики, нанотехнологіях,  авіабудуванні  та інших.

Відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» визначив пріоритетні напрями розвитку STEM-освіти на всеукраїнському рівні у 2019/2020 навчальному році, а саме:

  • розроблення нормативно-правових, науково-методичних  засад впровадження STEM-освіти;
  • сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти;
  • організація  та  проведення  освітніх  заходів,  спрямованих  на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;
  • поширення досвіду та здобутків у галузі  STEM-освіти  шляхом публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів тощо;
  • ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;
  • підвищення  рівня  фахової   майстерності   науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-школи.

Регіональним освітнім установам бажано спланувати роботу з урахуванням вищезазначених пріоритетних напрямів діяльності та керуватись «Методичними рекомендаціями щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».
Переглянути та завантажити “Методичні рекомендації …”


Статтю взято з веб-сайту “Освіта України”

Вас повинно також зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *